Pro vysoké rychlosti

Poptávkový formulář
Nové technologie přináší zásadní změny požadavků kladených na obráběcí stroje, a to především na otáčky pracovních vřeten (až 50.000 ot.min-1), výkony vřeten (15÷60 kW), pracovní posuvy (10÷30 m.min-1) a rychloposuvy (40÷80 m.min-1).

Právě uvedený rozsah rychloposuvů vede konstruktéry k nutnosti využít k jejich dosažení buď lineární elektropohony nebo rychloběžné kuličkové šrouby.

Vzhledem k vysokým nákladům a mnohdy nepříznivému působení silného magnetického pole jsou často aplikovány ekonomicky výhodnější a technicky dostačující rychloběžné kuličkové šrouby, u kterých je obvykle stoupání závitu P rovno jejich jmenovitému průměru Do a jsou schopny provozu i při vysokých otáčkách n (součin Do a n až 125.000). Použití rychloběžných kuličkových šroubů je kromě principiální ochrany regulace pohonu proti zpětnému působení vnějších sil také ekonomicky výhodné.

Pro tento typ šroubů jsou k dispozici následující typy maticových jednotek:
 • Jednodílné matice s předepnutím mezi chody závitu
 • S vnějším převodem kuliček v patentově chráněném převodníku
 • Standardně s přírubou

Charakteristika:
 • Přesné broušené polohovací šrouby
 • Vysoké stoupání až do velikosti rovné jmenovitému průměru, dvouchodé a čtyřchodé
 • Standardní geometrická a pracovní přesnost, životnost a únosnost dle DIN ISO 3408
 • Dodání s nastaveným požadovaným předepnutím

Technické parametry:
 • Průměry od 16 do 50 mm
 • Stoupání od 15 do 50 mm, délky závitu do 2 m
 • Delší závitové délky než 2 m lze dodat v jednochodém provedení se segmenty
 • Třídy přesnosti IT1 a IT3
 • Do x n = 125.000, účinnost 94–97 % (dle stoupání a maziva)
 • Minimální pevnost materiálu hřídelí Rm = 650 MPa, funkční plochy hřídele i matice kaleny na 58–60 HRC
 • Teploty použití -40+80 °C (dle druhu maziva)
 • Doporučené mazivo se sníženou viskozitou

Aplikace:
 • Obráběcí stroje
 • Polohovací automaty
Příklad označení:
K40×40 – 1,5+1,5/APVR HS/3 (KŠ průměru 40 mm s pravým dvouchodým stoupáním 40 mm, s 1,5 prac. závity, mezi chody předepnutá matice typu APVR s přírubou tvaru 3)