Vysoceúnosné

Poptávkový formulář
Vysoceúnosné KŠ (nebo také HL šrouby) jsou oproti standardním KŠ charakteristické více jak dvojnásobnou únosností a tuhostí dosažených změnou rádiusu profilu závitu.

U dlouhých hřídelí KŠ může být tento profil vybroušen pouze v matici, u krátkých (do trojnásobku délky matice) pak vždy i na šroubu. Vysoceúnosné KŠ mají nižší účinnost a jsou určeny pouze pro pomaluběžné aplikace.

HL šrouby se standardně vyrábí v provedení bez předepnutí – samostatné matice s vůlí. U všech aplikací je třeba provést kontrolu na vzpěr hřídele, u matic pak kontrolu šířky příruby ve vztahu k axiálnímu zatížení.


Charakteristika:
 • Přesné pohybové kuličkové šrouby pro velká axiální zatížení a dlouhou životnost
 • Závitová přesnost kuličkových šroubů obvykle odpovídá třídě IT1 (DIN 69051) s mezizávitovou nepřesností pod 2 μm
 • Konce hřídelí jsou obráběné přesným broušením v toleranční třídě 4 6

Technické parametry:
 • Doporučený rozsah průměrů 63, 80, 100 a 125 mm
 • Doporučené stoupání 20 mm
 • Materiál s pevností min. 720 MPa
 • Kuličkové šrouby povrchově indukčně kalené na 58–60 HRC
 • Matice kuličkových šroubů přizpůsobené pro vysoká zatížení

Podmínky použití vysoceúnosných KŠ:
 • Účinnost převodu cca 93–95 %
 • Nutná kontrola hřídele na vzpěr
 • Aplikovat maziva pro vysoká zatížení. Doporučené mazivo: Klüber Microlube GL 261, OKS 400, Optimol Longtime PD 2, Lubcon Turmogrease PHS 1002 (vše tuky vhodné pro vysoká zatížení).
 • Teploty prostředí do 90 °C

Aplikace:
 • Vstřikovací lisy
 • Transportní mechanismy
 • Zdvihací zařízení
 • Náhrady hydraulických válců
Příklad označení:
K80×20 -4/AP HL/3 (KŠ průměru 80 mm se stoupáním 20 mm, 4 pracovní závity, matice s přírubou, vysoceúnosné provedení, tvar příruby 3)