Kluzná ložiska

Poptávkový formulář
Používají se pro pracovní podmínky s hydrodynamickým mazáním, vhodné pro statické a dynamické zatížení. Kromě dobrých kluzných vlastností se tento materiál vyznačuje dobrou únavovou pevností, dobrou odolností vůči korozi a dobrou pracovní přizpůsobivosti v mezních podmínkách tření. Kluzné ložiska s výstelkou AlSn20Cu1 se vyrábějí pro čepy od průměru 20 mm do průměru 200 mm. Pro svoje vynikající vlastnosti se používá hlavně k uložení klikové hřídele spalovacích motorů.


Bimetalické tenkostěnné pánve s kluznou vrstvou CuPb

Jsou určené pro pracovní podmínky s hydrodynamickým mazáním, vhodné pro statické a dynamické zatížení. Na výrobu je používaný bimetalický pás B10, B22, a B3O. Výstelky jsou na ocel nanášené práškovou metalurgií- spékané a zhutněné válcováním. Rovnoměrná struktura zaručuje vysokou účinnost a dobré kluzné vlastnosti také v podmínkách mezního tření. Tyto ložiska mají na funkční ploše tenkou vrstvu PbSn9 nebo PbSn9Cu2 o síle 0,01 až 0,03 mm, která zabraňuje poškozování čepu a zlepšuje antikorozní vlastnosti. Pro vysoké zatížení se používá kluzný materiál CuPb22Sn4 s vyšší dynamickou únosností. Jsou vyráběné na hotovo pro montáž. Kluzné ložiska z bimetalického pásu B22 a B30 se vyrábějí pro čepy od průměru 20 mm do průměru 300 mm. Pro svoje dobré kluzné vlastnosti se ve velké míře uplatňují jako hlavní a ojniční ložiska spalovacích motorů, obráběcích strojů a podobně.


Axiální ložiska

S ložiskovými pánvemi se do motorů, strojů a zařízení montují také ložiska pro zachytávání axiálních tlaků, a na vymezení axiálního pohybu rotujících částí - axiální ložiska. Jsou vyráběné z bimetalických pásů: A20, B22, B30. Na ocelovém podkladu je nanesená vrstva kluzného materiálu podle pracovních podmínek, za které budou pracovat. Axiální ložiska jsou vyráběná ve tvaru dělených a nedělených kroužků. Proti pootočení jsou nejčastěji pojištěné výstupkem na jedné polovičce, nebo pojistným kolíkem. Kluznou plochu mají vyrobenou na hotovo. Axiální ložiska se vyrábějí v rozměrech od průměru 10 mm do průměru 300 mm.