Kluzná pouzdra

Poptávkový formulář
Zakružovaná pouzdra s kluznou vrstvou na bázi PTFE - DU (KU)
U těchto pouzder je zaručen chod nasucho bez mazání. Mají dobré kluzné vlastnosti, plynulý chod bez zadrhávání. Jsou vhodné pro otáčivé a kývavé pohyby. Dále mají nízký koeficient tření. Jsou dobře odolné proti nečistotám, vodě a také jsou chemicky odolné. Jsou absolutně nenáročné na údržbu. Pás DU je určený na použití v podmínkách suchého tření-bez mazání. V kluzných podmínkách, kde se vyžaduje zvýšená životnost ložiska je možné použít trvalé mazání. Na ocelový podklad je naspékaná vrstva pórovitého cínového bronzu, do které se naválcuje směs polytetrafluóretylénu (PTFE) a olova a vytvrdí se při teplotě 327 °C. Vrstva PTFE plněná olovem o síle 0,01 až 0,03 mm, se po krátké záběhové době chodu opotřebí, tím se obnaží na povrchu malá vrstva bronzu a podstatně se sníží rychlost opotřebení. Průběh a velikost opotřebení závisí od zatížení, kluzné rychlosti, teploty pracovního prostředí a jiných podmínek, jako jsou drsnost povrchu hřídele, tvar ložiska a jiné. Pouzdra z bimetalického pásu DU pracují v rozsahu teplot od -200°C do +280°C a v oblasti tlaků 0,1 až 7 MPa. Při nízkých kluzných rychlostech (pro statické konstrukce) 20 až 40 MPa. Použitelné kluzné rychlosti 0,1 až 2 ms-1. Vnější povrch pouzdra je chráněn proti korozi galvanicky nanesenou vrstvou cínu 0,001 až 0,003 mm. Pouzdra vyrobená z bimetalického pásu DU jsou vyráběná bez přídavku na opracování - na hotovo. Pouzdra se vyznačují vysokou mechanickou pevností, nízkým součinitelem tření a dobrým odvodem tepla. Zakružovaná pouzdra z bimetalického pásu DU se vyrábějí v rozměrech od průměru 3 mm do 300 mm. Používají se v automobilech, různých strojích a zařízeních, přístrojové technice a podobně.


Zakružovaná pouzdra s kluznou vrstvou na bázi polyacetálu - KX,DX
Pro tyto pouzdra je potřeba malé množství maziva. (Všechny plastické maziva nebo oleje určené pro mazání kluzných ložisek. Absolutně nevhodné jsou automobilové a motorové oleje). Pouzdra DX mají dobré kluzné vlastnosti a jsou vhodné pro otáčivé a kývavé pohyby. Mají nízký koeficient tření, malou citlivost na hranové zatížení a dobré tlumící vlastnosti. Dají se dodatečně opracovat. Jsou málo náročné na obsluhu vzhledem k dlouhým přimazávacím intervalům. Tento materiál je určen pro pracovní podmínky polosuchého tření při omezeném mazání. Na povrchu kluzné plochy jsou vytvarované pravidelně uspořádáné kruhové prohlubně, které jsou při montáži jednorázově naplněné dostatečným množstvím mazadla. Kluzný materiál tvoří polyacetál ukotvený v pórovitém bronzu na spékaném na ocelovém podkladu. Bimetalický pás KX má nad bronzovou mezivrstvou vrstvu polyacetálu o síle 0,25 mm, takže v případě potřeby je možné ho mechanicky opracovat. Má dobrou přizpůsobivost , z čeho vyplývá jeho odolnost vůči hranovým tlakům, ale není vhodný pro práci za sucha. Při počátečním mazání tukem je součinitel tření nízký, poté se zvyšuje. Když životnost kluzné vrstvy bimetalického pásu KX není při základním dodání mazadla dostačující, je možno ji zvýšit opakovaným přimazáváním. Výrobky z bimetalického pásu KX se vyznačují výbornými kluznými vlastnostmi. Rozsah provozní teploty je od -40 do +110 °C ,krátkodobě do +130°C.


Zakružovaná bimetalická pouzdra s kluznou vrstvou na bázi bronzu nebo hliníku
Zakružovaná bimetalická pouzdra jsou určená pro pracovní podmínky s hydrodynamickým mazáním na přenos rotačních nebo posuvných pohybů. Na ocelový podklad je nanesená kluzná vrstva metodou práškové metalurgie. Rovnoměrná struktura zaručuje vysokou účinnost a dobré kluzné vlastnosti. Vyrábějí se zakružováním ve tvaru dělených pouzder s mezerou mezi stykovými plochami ve volném stavu, nebo se zámky, které pevně spojují stykové plochy pouzdra. Umožňují zachytávat statické a dynamické radiální síly. Zakružovaná bimetalická pouzdra se vyrábějí pro čepy od průměru 10 mm do průměru 60 mm. Výrobu pouzder nad 60 mm je potřeba projednat s výrobcem.