Samomazná pouzdra s grafitovými hnízdy

Poptávkový formulář
Konstrukce - v bronzové matrici je na 25-35% kluzné plochy zapracované pevné mazadlo na bázi grafitu.

Provozní režim –100°C až +500°C

Oblasti použití:

  • při nízkych otáčkach,zvlášť při velkém a dlouhodobém zatížení ve vlhkém a korozním prostředí
  • zařízení pro chemický , papírenský a sklářský průmysl
  • průmyslné pece, válcovací a odlívací stroje
  • rýpadla, sklopné mosty, sací bagry ráškové metalurgie z kovových prášků

Doporučené hodnoty koeficientu tření pro výpočty

  • 0,1 pro standardní podmínky
  • 0,15 pro nízké zatížení a vysoké teploty
  • 0,07 pro vysoké zatížení blízké 100N/mm2